USG płodu: 11.-13. tydzień ciąży

Badanie USG między 11,0 a 13,6 tygodniem ciąży jest standardową i rutynową procedurą położniczą. Powinno być wykonane u każdej kobiety spodziewającej się dziecka. Badanie USG 3D oraz 4D dla tej fazy ciąży wykonujemy w naszym gabinecie ginekologicznym w Żarach obowiązkowo dla każdej pacjentki. W ten sposób dbamy o dobre praktyki ginekologiczne. Niewątpliwym zyskiem z badania są informacje o markerach ultrasonograficznych wad genetycznych oraz ciężkich wad płodu. Prawidłowy wynik badania USG w tym okresie ciąży eliminuje potrzebę dalszych badań biochemicznych oraz szczególnie inwazyjnych technik biopsji kosmówki, a także amniopunkcji, potrzebnej w bardziej zaawansowanych badaniach genetycznych.

Wyniki pozwalają ocenić wielkość płodu – długość ciemieniowo-siedzeniową CRL. Umożliwiają obserwacje ruchów płodu i jego budo anatomicznej: głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa i kończyn. Oceniamy ciągłość powłoki brzusznej. W tym okresie widoczny jest już żołądek, pęcherz moczowy. Można zdiagnozować czterojamową budowę serca i budowę czaszki. Szczegółowo oceniamy tzw. przezierność karku – nieprawidłowa szerokość tej struktury zwiększa istotnie ryzyko wad genetycznych lub ciężkiej wady serca płodu.

Kolejnym etapem badania jest uwidocznienie jądra kostnienia kości nosowej. Struktura ta widoczna jest zwykle u płodów o prawidłowej budowie, a często nie można jej stwierdzić w tym okresie u płodów obciążonych wadami genetycznymi – zwłaszcza trisomią 21 pary chromosomów (zespół Downa). Techniką Dopplera oceniamy spektrum przepływu krwi w przewodzie żylnym. Badanie to ma na celu ocenę funkcji układu krążenia płodu i jest pomocne we wczesnym wykrywaniu wad serca oraz wad genetycznych płodu.

Badanie w tym okresie jest szczególnie ważne, ponieważ jego wynik niesie większość informacji o dużych wadach płodu, szczególnie wadach uniemożliwiających dalszy prawidłowy rozwój. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu USG w tym okresie zalecana jest ponowna konsultacja USG w ośrodku wyższego poziomu referencyjnego. Wtedy badanie jest skierowane na markery biochemiczne wad genetycznych. Może też zapaść decyzja o inwazyjnej diagnostyce polegającej na pobraniu materiału genetycznego techniką biopsji kosmówki lub amniopunkcji.