Badanie USG w 11,0 a 13,6 tygodniu ciąży jest standardową i rutynową procedurą położniczą i powinno być wykonane u każdej kobiety spodziewającej się dziecka.

Szczególnego znaczenia nabrało badanie USG między 11+0d a 13+6d tygodniem ciąży. W ostatnich latach wprowadzony został standard badania w tym okresie ciąży celem poszukiwania markerów ultrasonograficznych wad genetycznych oraz ciężkich wad płodu.

To badanie jest więc pierwszym etapem tzw. badań prenatalnych. Prawidłowy wynik badania usg w tym okresie ciąży eliminuje potrzebę dalszych badań biochemicznych oraz szczególnie inwazyjnych technik biopsji kosmówki i amniopunkcji dla celów badań genetycznych.

Oceniamy wielkość płodu – długość ciemieniowo siedzeniową CRL. Obserwujemy wyraźne ruchy płodu. Następnie oceniamy ogólną budowę anatomiczną płodu: głowę, klatkę piersiową, jamę brzuszną, kręgosłup i kończyny. Oceniamy ciągłość powłoki brzusznej. W tym okresie widoczny jest już żołądek, pęcherz moczowy, ocenić można (13 tydzień) czterojamową budowę serca oraz budowę czaszki.

Szczegółowo oceniamy tzw. przezierność karku – nieprawidłowa szerokość tej struktury zwiększa istotnie ryzyko wad genetycznych lub ciężkiej wady serca płodu.

Kolejnym etapem badania jest uwidocznienie jądra kostnienia kości nosowej. Struktura ta widoczna jest zwykle u płodów o prawidłowej budowie a często nie można jej stwierdzić w tym okresie u płodów obciążonych wadami genetycznymi – zwłaszcza trisomią 21 pary chromosomów ( zespół Downa).

Kolejnym cennym etapem badania jest ocena techniką Dopplera spektrum przepływu krwi w przewodzie żylnym. Badanie to ma na celu ocenę funkcji układu krążenia płodu i jest pomocne we wczesnym wykrywaniu wad serca oraz wad genetycznych płodu.

Na tym etapie ciąży poprzez badanie USG otrzymujemy większość informacji na temat dużych wad płodu, szczególnie wad uniemożliwiających dalszy prawidłowy rozwój płodu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu USG w tym okresie zalecana jest ponowna konsultacja USG w ośrodku wyższego poziomu referencyjnego, badanie biochemicznych markerów wad genetycznych oraz ewentualna inwazyjna diagnostyka polegająca na pobraniu materiału genetycznego techniką biopsji kosmówki lub amniopunkcji.