Jest to procedura standardowa i powinna być wykonana obowiązkowo u każdej ciężarnej między 18 a 23 ( wg innych schematów 20,0-24.0) tygodniu ciąży

W tym okresie ciąży płód jest wyjątkowo dobrze widoczny w badaniu usg. Ruchy płodu są wyraźne. Ma on sporo miejsca i porusza się swobodnie w swoim środowisku. Widzimy aktywność dziecka, ruchy kończyn, ziewanie, połykanie płynu owodniowego. Oceniamy szczegółowo budowę anatomiczną płodu, struktury anatomiczne wewnątrzczaszkowe, profil płodu, uwidaczniamy twarzoczaszkę i mierzymy kość nosową, oceniamy okolicę wargi górnej i nosa.

Dokładnie widoczny jest kręgosłup płodu, wszystkie kości kończyn wraz z dłońmi i stopami. Na kolejnych przekrojach podłużnych i poprzecznych oceniamy szyję płodu, klatkę piersiową i jamę brzuszną. Widoczne są wszystkie narządy wewnętrzne.

Szczególne miejsce w tym okresie zajmuje ocena struktur anatomicznych układu krążenia. W badaniu przesiewowym oceniamy przekrój czterojamowy serca (krzyż serca) drogi wypływu z komór serca oraz układ naczyń w śródpiersiu górnym.

Łatwo uwidocznić łuk aorty i układ dużych naczyń płodu stosując technikę Dopplera mocy. Badanie USG wykonane między 18 a 22 tygodniem ciąży pozwala stwierdzić prawidłową budowę i funkcję serca i głównych pni naczyniowych oraz pozwala na rozpoznanie większości wrodzonych wad serca a praktycznie wszystkich wad serca zagrażających życiu płodu i noworodka. Oceniamy też budowę sznura pępowinowego. Prawidłowo na przekroju pępowiny widoczne są trzy naczynia: jedna duża żyła i dwie małe tętnice.

W jamie brzusznej widoczna jest wątroba z pęcherzykiem żółciowym, żołądek, nadnercza nerki jelita i pęcherz moczowy. Oceniamy też lokalizację łożyska i ilość płynu owodniowego.

W tym okresie ciąży zalecane jest badanie przepływów naczyniowych w technice dopplerowskiej. Oceniamy przepływ krwi w obu tętnicach macicznych matki. Uzyskujemy w ten sposób informację dotycząca zaopatrzenia w krew macicy i możemy przewidywać w ten sposób wystąpienie w późniejszym okresie ciąży niektórych powikłań zwłaszcza hypotrofii płodu i nadciśnienia indukowanego ciążą.

Z reguły, na życzenie mamy, oglądamy okolicę narządów płciowych.

Bardzo dobrze widoczna w USG w tym okresie jest szyjka macicy. W badaniu przezpochwowym oceniamy długość kanału szyjki, co daje nam informację o ewentualnym ryzyku porodu przedwczesnego.