Wykonywanie  badania usg w pierwszych dwóch miesiącach ciąży wydaje się być kontrowersyjnie i nie jest zalecane rutynowo.

Niesie ono jednak wiele cennych odpowiedzi na nastpujące pytania:

Czy pacjentka jest w ciąży?
Czy jest to ciąża wewnątrzmaciczna?
Czy jest to ciąża żywa?
Czy jest to ciąża jedno czy wielopłodowa?

Odpowiedzi można udzielić dosłownie w ciągu minuty..

Stwierdzamy, czy pacjentka jest w ciąży, czy pęcherzyk ciążowy umiejscowiony jest prawidłowo w jamie macicy, czy wielkość pęcherzyka odpowiada wiekowi ciążowemu. Widoczny jest pęcheżyk żółtkowy jako najwcześniejsza struktura zarodkowa.

Możemy określić ilość pęcherzyków ciążowych oraz uwidocznić zarodek i określić liczbę zarodków. Czynność serca zarodka widoczna jest już na wczesnym etapie ciąży około 5 tygodnia.