USG płodu 3D i 4D

USG płodu wykonuje się w celu skontrolowania, czy dziecko w łonie matki prawidłowo się rozwija. Badanie prenatalne przy użyciu ultrasonografu dokładnie obrazuje budowę anatomiczną płodu i umożliwia wykrycie ewentualnych wad rozwojowych na wczesnym etapie życia dziecka. W naszym gabinecie wykonujemy badania przesiewowe w ciąży wysokiej klasy ultrasonografem, który pozwala ocenić stan płodu w oparciu o metodę 3D oraz 4D. USG 3D prezentuje trójwymiarowy obraz statyczny. Obrazowanie wypukłe pozwala na dokładniejsze określenie parametrów płodu. Natomiast USG 4D umożliwia dodatkowo obserwację ruchów płodu w czasie badania. Ultrasonografia 4D pozwala na wnikliwą analizę wyników, dzięki możliwości odtwarzania nagrania.

USG genetyczne wykonuje się ciężarnej co najmniej trzykrotnie w terminach zaleconych przez lekarza prowadzącego ciążę. Badanie jest zazwyczaj przeprowadzane pomiędzy:

  • 11 a 13 tygodniem ciąży – podczas tego badania można już wykryć ewentualne wady genetyczne płodu i określić wiek ciąży,
  • 20 a 22 tygodniem ciąży – obraz USG pozwala wykryć zmiany anatomiczne płodu oraz lokację łożyska,
  • 28 a 32 tygodniem ciąży – dalsza diagnostyka rozwoju płodu, na tym etapie dużą rolę odgrywa kontrola pracy serca dziecka.

Diagnostyka prenatalna płodu umożliwia zaplanowanie właściwego leczenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozwoju płodu i otoczenie przyszłej matki oraz jej dziecka należytą opieką w okresie ciąży i po porodzie.

Badania USG 3D

Badanie USG 3D pokazuje rzeczywisty obraz dziecka, włącznie z rysami twarzy i każdym, nawet najmniejszym ruchem. Technologia ta pozwala na uzyskanie obrazu w dużej rozdzielczości i naturalnych kolorach. Badanie USG 3D jest wykorzystywane w celu kontroli przekrojów anatomicznych płodu, co nie jest możliwe w przypadku standardowego badania USG. Dzięki tej technologii można wykryć ewentualne wady wrodzone na wczesnych etapach ciąży. Lekarz może ocenić kształt twarzy i głowy, umiejscowienie uszu oraz płeć. Badanie USG 3D pozwala też na określenie rozwoju kręgosłupa, kończyn, a nawet serca i powłok brzucha. Wykonanie takiej kontroli może pomóc lepiej przygotować się na narodziny dziecka. Niekiedy maluchy z wadami wrodzonymi potrzebują pomocy medycznej od razu po narodzinach.

Badanie USG 4D

Wykonujemy także badanie USG 4D przy użyciu fal ultradźwiękowych. Technologia ta pozwala jeszcze precyzyjniej ocenić stan płodu i wykryć ewentualne wady wrodzone. Wykonanie badania w technice 4D zaleca się pomiędzy 20. a 30. tygodniem ciąży. Dzięki technologii 4D lekarz może obserwować wzorce ruchowe płodu, które niekiedy świadczą o chorobach układu nerwowego. Badanie pozwala także zauważyć stany emocjonalne dziecka, w tym również jego pierwsze uśmiechy.

Badania USG 4D i 3D wykonujemy w naszym gabinecie w Żarach w województwie lubuskim.